Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Kutatás Nyelvtechnológia

Nyelvtechnológia

A számítógépes nyelvészetnek az az ága, amely az emberi nyelvhasználatot leíró modellek gyakorlati, számítógépes megvalósí­tásával foglalkozik. Alapvető célja az ember és a számítógép közötti kommu­nikáció természetes nyelven történő megvalósítása, az ehhez szükséges számítógépes programok megalkotása. Szerteágazó ismereteket használ fel: támaszkodik a nyelvészet, a pszicholingvisztika, a számítástudomány, a mes­terséges intelligencia kutatás, az informatika eredményeire. A beszédszin­tézis az írott (illetve valamilyen szimbolikus reprezentációba foglalt) nyelvi információ beszéddé alakítását, a beszédfelismerés pedig ennek fordítottját igyekszik megvalósítani. A nyelvtechnológia további fontos feladatai közé tartozik nyelvi elemző rendszerek, természetes nyelvi lekérdezők, információ­kinyerő és információ-visszakereső programok létrehozása, valamint a számí­tógéppel történő nyelvi generálás és a gépi fordítás is. A számítógépek tel­jesítményének növekedése, a nagy méretű szövegadatbázisokból, korpuszok­ból automatikusan tanulni képes, gépi tanuló eljárások kifejlesztése az utóbbi évtizedben a nyelvtechnológia ugrásszerű fejlődéséhez vezetett, de az emberi nyelvet a minket nyelvhasználókat megközelítő kompetenciával hasz­náló számítógép még mindig tudományos fantasztikum.

Forrás: Magyar Virtuális Enciklopédia

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek