Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Kutatás Fordítás, tolmácsolás

Fordítás, tolmácsolás

A fordítástudomány (Translation Studies) az egész világon gyorsan fejlődő új interdiszciplináris tudományterület, amely az elmúlt tíz évben nagy haladást ért el az önálló tudománnyá válás útján. Megvannak a maga klasszikusai (Eugene Nida, John Catford, Peter Newmark, Gideon Toury stb.) folyóiratai (Babel, Meta, Target, The Translator, Interperting Newsletter, Interpereting stb.), könyvsorozatai (Benjamin’s Translation Library), a fordítástudományi folyóiratoknak és könyveknek van évente megjelenő önálló absztraktja (Translation Studies Abstracts).

A fordítástudomány olyan interdiszciplináris kutatási terület, amely nem elsősorban irodalmi művek fordításának kérdéseivel foglalkozik, hanem a fordítás és tolmácsolás, mint kétnyelvű beszédtevékenység folyamatát, eredményét és funkcióját kutatja, és ennek megfelelően érintkezik a pszicholingvisztikával, a kognitív nyelvészettel, szövegnyelvészettel, a korpusznyelvészettel, a kontrasztív nyelvészettel, a lexikográfiával, a terminológiával, a szociolingvisztikával, a kommunikációelmélettel és más tudományágakkal.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek