Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal SUMMIT 2010 - European Association for Terminology (EAFT) SATELLITE CONFERENCE ON TERMINOLOGY ASPECTS OF BIBLE TRANSLATION

SATELLITE CONFERENCE ON TERMINOLOGY ASPECTS OF BIBLE TRANSLATION

 

A konferencia nyelve magyar és angol. Tolmácsolás nem biztosított.

Language of the conference: Hungarian and English. Interpretation cannot be provided.

 

 
 
 
Satellite Conference on terminology aspects of Bible translation
Szatellit Konferencia – a Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai
 
 
11 November 2010
Budapest (Hungary)
2010. november 11.
Budapest (Magyarország)
 
Organised by the European Association for Terminology and the Károli Gáspár University (Budapest, Hungary)
in collaboration with the Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship
 
Az Európai Terminológiai Társaság és a Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest) szervezésében
a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályával együttműködésben
 
 
Our university is named after Károli Gáspár, a Calvinist pastor, who was the first to translate the Bible in whole into Hungarian (in 1590). We wish to evoke the spirit of the Protestant university with a Satellite conference held on the day before the Summit 2010. The title of the Satellite conference is: Terminology aspects of Bible translation. The conference aims to examine the effect of protestant Bible translations on vernacular languages and the related terminological aspects.
 
Egyetemünk névadója Károli Gáspár református lelkész, aki először fordította magyarra a teljes Bibliát (1590). A protestáns egyetem szellemiségét a Summit 2010 előtti napon szatellit konferencia megrendezésével kívánjuk megjeleníteni, melynek címe: a Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. A konferencia célja a protestáns Bibliafordítások nemzeti nyelvekre való hatásának és terminológiai vonatkozásainak vizsgálata.
 
 
Venue of the conference – A konferencia helyszíne
MTA Székház (Hungarian Academy of Sciences),
Budapest (V.), Roosevelt tér 9.
Kisterem (2nd floor)
 
 
 
Timetable / Program
 
 
14.00 –
Registration / Regisztráció
 
15.00 – 15.15
Opening ceremony / Megnyitó:
Ritoók Zsigmond, HAS / MTA
Sepsi Enikő, Dean of the Faculty of Arts of the Károli Gáspár University / a KRE BTK dékánja
Marie-Pierre Mayar, treasurer and secretariat of EAFT / az EAFT kincstárnoka és titkára
 
Chair / Levezető elnök: Ritoók Zsigmond
15.15 – 15.30
Fabiny Tibor(KRE BTK, Budapest)
 
William Tyndale angol bibliafordításának (1526) terminológiai kérdései
The Terminological Questions of William Tyndale’s 1526 New Testament Translation
15.30 – 15.45
Pődör Dóra(KRE BTK, Budapest)
A Biblia ír nyelven: terminológiaalkotás hátrányos helyzetben
The Bible in Irish: term creation in a difficult linguistic situation
15.45 – 16.00
Keresztes László (Debreceni Egyetem, Debrecen)
A körülírás és grammatizálódás a vogul és osztják bibliafordításokban
Paraphrases and grammaticalisation in the Vogul (Mansi) and Ostyak (Khanti) Bible translations
16.00 – 16.15
Discussion / Vita
16.15 – 16.30
Break
16.30 – 16.45
Csoma Zsigmond (KRE BTK, Budapest)
Károli Gáspár Bibliájának természeti képe,  a "zsobrák"
The natural image of „zsobrák“ in Gáspár Károli's Bible
16.45 – 17.00
Pecsuk Ottó (Magyar Bibliatásulat, KRE HTK, Budapest)
 
Az 1990-es új fordítású Biblia revíziójának
elméleti és gyakorlati kérdései
Principles and Practice in the Revision of the Protestant New Translation Bible
17.00– 17.15
 
Jože Krašovec(Slovenian Academy of Sciences and Arts;
University of Ljubljana, Ljubljana)
 
Terminology and Style in Bible Translation
Terminológia és stílus a Biblafordításban
17.15 – 17.30
 
Kristiina Ross (Institute of the Estonian Language, Tallinn)
 
Historical aspects of Estonian Bible translation and evolution of biblical terminology
Az észt Bibliafordítás történeti vonatkozásai és a bibliai terminológia fejlődése
17.30 – 17.45
Discussion / Vita
17.45
Closing /Zárás
 
  
 

 The programme in pdf.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek