Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal SUMMIT 2010 - European Association for Terminology (EAFT) Presentation Summit 2010

Presentation Summit 2010

Présentation Sommet 2010, A Summit 2010 bemutatása

PRESENTATION SUMMIT 2010

Terminology 2010: Quality Matters 
 

We all know that we are living in a very economically, socially and environmentally troubled and changing world where the media play a leading role. Every day we can see the emergence of new ways of communicating although their attendant issues and functioning may not yet be clearly identified. Some would consider that “the Community” is the only owner of knowledge, and especially communicative and linguistic knowledge. So, one could wonder how terminologists could grasp the quality flag in order to command respect regarding their know-how and their practice and be recognized as the real base of all knowledge in our global and multipolar society.  

Thus, as self-proclaimed specialists of concepts and terms and, indeed, of the pertaining spectrum of variation, we chose to try to examine how to apply “quality” to all our practices, actions and teachings.  

 • Is today’s quality different from yesterday’s?
 • What should tomorrow’s quality be like?
 • What have automation and quality to do with each other?
 • How can we improve terminological practices?
 • How can terminology, as it is just one link of the specialised communication chain, command the whole linguistic quality process?
 • How can we withstand the immediate requirements of profitability?
 • In these circumstances, how can we manage our relations with linguistic service providers and big international organisations?
 • How can we integrate a new approach to quality in our training?
 • Which role should professional associations play as far as quality is concerned?
 • After the « Declaration on linguistic diversity », should we write a « Declaration on terminological quality »?

 

These are the questions we would like to discuss during the presentations and the debates which will focus on the following four sub-themes:

 1. Terminology policies (planning): elaboration, standardisation, application
 2. Terminology and translation (translation services, best practice)
 3. Terminology management (databases, ontologies, tools)
 4. Terminology and evaluation (methods, experiences)

 

PRÉSENTATION SOMMET 2010

 Terminologie 2010 : une question de Qualité
 

Dans un monde en plein bouleversement, économique, politique, social, environnemental, sous l’emprise des médias et de l’explosion de nouveaux moyens de communication dont les enjeux et le fonctionnement ne sont pas encore clairement identifiés, mais où certains voudraient mettre la « Communauté » comme détentrice de tous les savoirs, notamment communicationnels et linguistiques, on peut se demander comment le terminologue peut se saisir de la bannière de la qualité pour parvenir à faire respecter son savoir, ses habiletés et sa présence, en tant que socle même de toute communication et de toute connaissance, qu’elle soit dans un monde global ou multipolaire.

 

Nous avons donc choisi de voir comment en tant que spécialistes déclarés des concepts, des termes, mais aussi de la variation, nous pouvions envisager d’appliquer la « qualité » à l’ensemble de nos pratiques, de nos actions et de nos enseignements.

 

 • La qualité d’aujourd’hui est-elle différente de celle de hier ?
 • Que doit-être la qualité de demain ?
 • Quels sont les rapports entre automatisation et qualité ?
 • Comment améliorer les pratiques terminologiques ?
 • Comment faire pour que la qualité s’étende sur toute la chaîne de la communication spécialisée, alors que la terminologie n’en est qu’un maillon ?
 • Comment résister aux impératifs de rentabilité immédiate ?
 • Comment gérer à ce niveau nos relations avec les fournisseurs de services linguistiques, avec les grands organismes internationaux ?
 • Comment intégrer une nouvelle approche de la qualité dans nos programmes de formation ?
 • Quel rôle les associations professionnelles peuvent-elles mener en matière de qualité ?
 • Après la « Déclaration sur la diversité linguistique », faut-il écrire une « Déclaration sur la qualité terminologique » ?

 

 

C’est l’ensemble de ces questions que nous espérons voir débattues tout au long des exposés et des discussions qui s’articuleront autour des quatre sous-thèmes suivants :

 

 1.  Politiques terminologiques (planification) : élaboration, standardisation, application
 2. Terminologie et traduction (services de traduction, bonnes pratiques)
 3. Gestion terminologique (bases de données, ontologies, outils)
 4. Terminologie et évaluation (méthodes, expériences)

 

 

A SUMMIT 2010 BEMUTATÁSA

Terminológia 2010: Minőségügyi kérdések 

 

Köztudott, hogy gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szempontokból is zavaros és gyorsan változó világban élünk, és ebben a világban a médiának kiemelkedő szerepe van. Nap mint nap jelennek meg új kommunikációs módszerek, bár a pontos funkciójuk és a hozzájuk kapcsolódó kérdések még nem minden esetben tisztázottak. Néhányak szerint csak „a közösség” birtokolja a tudást, főként a kommunikatív és nyelvi tudást. Ezért elgondolkodhatunk azon, hogy a terminológusok hogyan tudnák kitűzni a minőség zászlaját annak érdekében, hogy a tudásuk és gyakorlati tevékenységük iránti elismerést kiválthassák, és következésképpen elismerjék őket mint a globális és multipoláris társadalom ismeretanyagának valódi bázisát. 

Mint a fogalmak és terminusok valamint az ezekhez tartozó változások önjelölt szakértői, célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet a „minőséget” alkalmazni minden tevékenységünkben, lépésünkben és az oktatásban.  

 • A mai értelemben vett minőség(ügy) különbözik-e a közelmúltétól?
 • Milyen legyen a minőség a jövőben?
 • Mi a kapcsolat az automatizálás és a minőség között?
 • Hogyan lehet javítani a terminológiai gyakorlatot?
 • Figyelembe véve, hogy a terminológia csak egy láncszem a szakmai kommunikáció láncolatában, hogyan irányíthatja mégis a teljes nyelvi minőségügyi folyamatot? Hogyan állhatunk ellen a profitabilitás azonnali követelményeinek?
 • Ilyen körülmények között hogyan menedzseljük kapcsolatunkat a nyelvi szolgáltatások nyújtóival és a nagy nemzetközi szervezetekkel?
 • Hogyan építhetjük bele a képzési programokba a minőségorientált új szemléletet?
 • Milyen szerepet játsszanak a szakmai szervezetek a minőségügyben?
 • „A nyelvi sokszínűségre vonatkozó nyilatkozat” után meg kellene írnunk a «Terminológiai minőségre vonatkozó nyilatkozatot» is?
 
 

Ezeket a kérdéseket szeretnénk megbeszélni előadások és viták formájában, a következő  altémákra fókuszálva:

 1. Terminológia-politika (tervezés): kidolgozás, szabványosítás, alkalmazás
 2. Terminológia és fordítás (fordítói szolgáltatások, gyakorlati kérdések)
 3. Terminológia-menedzsment (adatbázisok, ontológiák, eszközök)
 4. Terminológia és értékelés (módszerek, tapasztalatok)
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek