Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Műhelyek TERMIK Magyar Terminológia

Magyar Terminológia

A Magyar Terminológia magyar nyelvű, nemzetközi, lektorált (peer-reviewed) tudományos folyóirat, megjelenik évente kétszer. Célja els sorban a magyar terminológia és határterületei kutatás-fejlesztési eredményeinek, valamint esetenként jelent s külföldi eredményeknek a magyar nyelv közlése, továbbá a hazai kutatási eredmények széleskör ismertetése, terjesztése, a magyar terminológia nemzetközi kapcsolatrendszerének er sítése, a magyar terminológiai munkák elméleti és módszertani megalapozása. A terminológia interdiszciplináris kérdésköréb l a nyelvészeti vonatkozású munkákat el nyben részesíti. A közlés nyelve magyar (esetenként angol) nyelv.

A közlésre szánt kéziratokat Word formátumban e-mailen, és egy példányban kinyomtatva a szerkesztőség címére kérjük elküldeni.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek