Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Műhelyek TERMIK Hírek, események - archívum

Hírek, események - archívum

Terminológia mesterszak

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Felvételi jelentkezési határidő: 2013. március 1.

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése: Okleveles terminológus (MA in Terminology)

A képzés célja olyan, az alkalmazott nyelvészet módszereit jól ismerő szakemberek képzése, akik rendelkeznek azokkal a terminológiai, módszertani, magyar nyelvi, idegennyelvi és egy tág témakörben szaktárgyi ismeretekkel, valamint kompetenciákkal, amelyekkel képesek a terminológia elveinek megfelelően terminológiai dokumentációs munkák végzésére, a terminológia területén használt eszközök és módszerek alkalmazására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek az önálló munkavégzésre és a tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A képzési idő: 4 félév (120 kredit, 1200 óra); tagozat: nappali.

Nyílt napok: 2012. december 19. és 2013. január 25.

www.felvi.hu, www.kre.hu, www.kre.hu/nyelveszet

__________________________________________

 

Meghívó

 

Pintér Tibor

(MTA Nyelvtudományi Intézet)

Miért hasznos a nyelvtechnológia a terminológus számára?

című előadására

A KRE BTK TERMIK rendezvénye

Időpontja: 2012. december 7. (péntek), 8.00

Helyszíne:

KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Magyar Nyelvtudományi Tanszék, II. emelet, 216-os terem

 

___________________________________________

 

Meghívó

Gaál Péter

(Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program)

Az online szótárak típusai és jellemzői

című előadására

A KRE BTK TERMIK rendezvénye

Időpontja: 2012. november 23. (péntek), 12.00

Helyszíne:

KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Magyar Nyelvtudományi Tanszék, II. emelet, 216-os terem

 

__________________________________________

 

MEGHÍVÓ

az Európai Bizottság

Fordítási Főigazgatóságának (DGT) Magyar Nyelvi Osztálya,

a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és

Terminológiai Kutatócsoportja,

a European Association for Terminology (EAFT)

és

a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE)

Terminológiai kihívások az oktatásban és az európai uniós gyakorlatban

című rendezvényére

A rendezvényre szeretettel várjuk a kollégákat, az egyetemistákat és más érdeklődőket.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A rendezvényre az alábbi weboldalon lehet regisztrálni:

http://goo.gl/9Y1v5

Az online regisztráció határideje: 2012. november 5. (hétfő)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelentkezés lehetősége – a terem korlátozott befogadóképessége miatt – előbb is lezárulhat.

Időpontja: 2012. november 8. (csütörtök)

Helyszíne: Országos Idegennyelvi Könyvtár (OIK), Budapest V. kerület, Molnár u. 11.

 

Program

9.30

Köszöntők

Mátyássy Miklós, az EB Fordítási Főigazgatósága (DGT) Magyar Nyelvi

Osztályának vezetője

Dr. Sepsi Enikő, a KRE BTK dékánja

Dr. Szűcs Tamás, az EB Magyarországi Képviseletének vezetője

Dr. Fóris Ágota, az EAFT alelnöke

Előadások

10.00

Dr. Fóris Ágota, KRE BTK

Fordítási vonatkozások a terminológusképzésben

10.20

Dr. Bölcskei Andrea, KRE BTK

A szabványosítás elméleti kérdései és gyakorlata a Terminológia mesterszakon

10.40

Kávészünet

11.00

Dr. Tamás Dóra, OFFI Zrt. és

Dr. Pintér Tibor, MTA Nyelvtudományi Intézet

Terminológia-menedzsment és terminológiai adatbázisok az oktatásban

11.20

Dr. Lesznyák Ágnes, DGT, Luxembourg

A IATE, az EU terminológiai adatbázisa

12.00

Fogadás

13:00

Berencsi Katalin és Fótos Annamária, DGT, Luxembourg

Egy bizottsági terminológus hétköznapjai, avagy milyen problémákkal szembesülünk munkánk során?

14.00

Kávészünet

14.20

Kerekasztal a nemzeti szakértők jelenlétében

Az EU-s jogszabályokban szereplő szakkifejezések a fordítók és a hazai szakértők szemszögéből

• Dr. Fóris Ágota, KRE

• Gáspár Endre, KIM

• Dr. Lesznyák Ágnes, DGT

• minisztériumi szakértők

• moderátor/vitavezető: Mátyássy Miklós, DGT (a vita lehetőséget

ad a közönségnek az aktív részvételre)

16.00–16.30

Záró előadás

Dr. Klaudy Kinga, a MANYE elnöke:

Észrevételek a fordítás és a terminológia kapcsolatáról

 

__________________________________________

 

Meghívó

Seidl-Péch Olívia

(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, GTK, Idegennyelvi Központ)

Miről árulkodik a fordítások kohéziós mintázata?

című előadására

A KRE BTK TERMIK rendezvénye

Időpontja: 2012. november 9. (péntek), 12.00

Helyszíne:

KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Magyar Nyelvtudományi Tanszék, II. emelet, 216-os terem

 

________________________________________________

 

Meghívó

Papp Eszter

(Terminológus, LEG Zrt.)

A terminológus munkája

című előadására

A KRE BTK TERMIK rendezvénye

Időpontja: 2012. november 9. (péntek), 8.00

Helyszíne:

KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Magyar Nyelvtudományi Tanszék, II. emelet, 216-os terem

 

________________________________________________

 

Meghívó

Novák Barnabás

(Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program)

Olasz–magyar alkotmányjogi terminológiai vizsgálatok

című előadására

A KRE BTK TERMIK rendezvénye

Időpontja: 2012. október 19. (péntek), 13.00

Helyszíne:

KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Magyar Nyelvtudományi Tanszék, II. emelet, 216-os terem

_______________________________________________

SDL Trados szakmai konferencia

 

Szeretettel meghívjuk minden kedves partnerünket

a TECH-LINGUA BT., mint hivatalos SDL Trados partner,

az SDL plc.

és a Budapesti Műszaki Egyetem Idegennyelvi Központja

szervezésében

MINŐSÉG ÉS PRODUKTIVITÁS

2012. június 15-én tartandó

SDL Trados szakmai konferenciára.

Időpont: 2012. június 15. 9:00-15:00

Regisztrációhoz töltse ki honlapunkon található űrlapunkat:

http://tech-lingua.hu/sdl_termekek/sdltradoskonferencia

(2012.05.21.)

________________________________________________

 

Névtan és terminológia workshop

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és
Terminológiai Kutatócsoportja,
az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint
a Magyar Nyelvtudományi Társaság
 
2012. május 16-án, szerdán
 
Névtan és terminológia

címmel workshopot rendez

 

A workshop helyszíne:

Károli Gáspár református Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

1088 Budapest, Reviczky u. 4. Díszterem (I. emelet)

 

A workshopot vezeti: Fóris Ágota és Farkas Tamás

Szervezőbizottság: Bölcskei Andrea, Slíz Mariann
 

A workshop célja a névtan terminológiai vonatkozásainak áttekintése, a két diszciplína érintkező területén a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezése, gyümölcsöző vita folytatása a lehetséges közös célokról és vizsgálati területekről.

 

Program

11.00–11.10        Megnyitó: Fóris Ágota

11.10–12.30        Előadások:

Farkas Tamás: A magyar névtani terminológia jellemzői és problémái

Hoffmann István: Elmélet és terminológia a magyar névkutatásban

Slíz Mariann: Terminusok keletkezése és változása

Vita

12.30–14.00        Ebédszünet

14.00–15.00        Előadások:

Bölcskei Andrea: A helynév-standardizáció terminológiájáról

Bauko János: A magyar és a szlovák (szláv) névtani terminológia összevetése

Vita

15.00–15.30        Szünet

15.30–16.45        Műhelybeszélgetés

16.45–17.00        Zárszó: Hoffmann István

 

Részletes információk találhatók a rendezvényről a workshop honlapján:

www.kre.hu/nyelveszet

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 
______________________
 

Tisztelettel meghívjuk

BÉRCES EMESE

A zene terminológiája.

Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés

című PhD értekezésének 2012. május 11-én, 11:30-órakor

a Pécsi Tudományegyetem „D” épület, 2. em. 242-es teremben

(7624 Pécs, Ifjúság útja 6.) tartandó nyilvános vitájára.

Opponensek:

Bodnár Gábor egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Oszetzky Éva habilitált egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem)

Az értekezés megtekinthető a PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Könyvtárában

Pécs, Ifjúság útja 6., „D” épület, 2. em.

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Kassai Ilona s.k.

egyetemi tanár,

a Doktori Iskola Tanácsának elnöke

__________________________

 
Tamás Dóra előadása
Tamás Dóra (OFFI)

tájékoztató előadást tart az OFFI gyakornoki programjáról

Időpontja: 2012. május 9. (szerda) 8.00, helyszín: KRE BTK, Budapest, Reviczky u. 4. 319-es terem

 
 
Babos Gábor előadása

Babos Gábor (Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóság)

előadást tart az EU DGT-nél folyó terminológiai munkálatokról és elhelyezkedési lehetőségekről

Időpontja: 2012. május 3. (csütörtök) 10.00, helyszín: KRE BTK, Budapest, Reviczky u. 4. 220-as terem

 
___________________________

Terminológia mesterszak – Fórum
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi Tanszék és a TERMIK rendezvénye
A TERMINOLÓGIA MESTERSZAKRÓL
Időpontja: 2011. január 30. (hétfő), 14.00
Helyszíne: KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4., Magyar Nyelvtudományi Tanszék, II. emelet, 216-os terem
Program
Fóris Ágota (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, szakfelelős): A terminológia mesterszak
Kovács László (TÉK Localizations Kft., ügyvezető igazgató: Gyakorlati terminológia a fordítás világában
Riesz Zoltán (Morávia IT Hungary Információtechnológiai Kft., ügyvezető igazgató): Egy terminológus mindennapjai
Bölcskei Andrea (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék): A terminológia szerepe a szabványosításban
Beszélgetés az előadókkal és terminológus hallgatókkal

Jelentkezési határidő a Terminológia mesterszakra: 2012. február 15.
A rendezvényre szeretettel várjuk az egyetemistákat, középiskolásokat, és más érdeklődőket!

Kapcsolódó program: A KRE BTK nyílt napján tájékoztató a terminológia szakról: 2012. január 25. 13 óra (KRE BTK, 1088 Budapest, Reviczky u. 4.) információk: www.kre.hu/nyelveszet
(2012.01.20.)
KRE_BTK_Term_Forum.pdf
______________________

Országos Kazinczy-verseny 2012
A 2011/2012-es tanévre az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság, az ELTE Fonetikai Tanszéke és a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke meghirdeti a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét.
A verseny helyszíne a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara (1088 Budapest, Reviczky u. 4.), ideje 2012. március 30.
A jelentkezés határideje: 2012. február 27.
Bővebb információk:
Sólyom Réka
E-mail: kazinczy.verseny@kre.hu
http://www.kre.hu/nyelveszet
(2012.01.20.)
_______________

Meghívó

 

A bibliafordítás terminológiai vonatkozásai

A Magyar Terminológia című folyóirat 2011. évi 1. számának bemutatója

A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék és a TERMIK rendezvénye a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

Időpontja: 2011. november 23. (szerda), 17.00
Helyszíne: KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Bod Péter Könyvtár (földszint)
Program

Köszöntő

 Sepsi Enikő, a KRE BTK dékánja

Felkért hozzászólók
Honti László, egyetemi tanár, KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék; akadémikus, MTA
Keresztes László, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Finnugor Tanszék

Fabiny Tibor, egyetemi tanár, intézetigazgató, KRE BTK Anglisztika Intézet

Pecsuk Ottó, főtitkár, Magyar Bibliatársulat; egyetemi adjunktus, KRE HTK

Pődör Dóra, egyetemi docens, tanszékvezető, KRE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék

Moderátor
Fóris Ágota, főszerkesztő
Pohárköszöntő
Csoma Zsigmond, egyetemi tanár, KRE BTK és
Kurucz György, dékánhelyettes, KRE BTK

(2011.11.18.)

 
______________________
Alknyelvdok

Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és az MTA Nyelvtudományi Intézete szeretettel meghívja Önt a 2012. február 3-án megrendezésre kerülő

VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciára.

Az Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciák megrendezésére évente kerül sor.

A hatodik konferencia helyszíne az MTA Nyelvtudományi Intézete (1068 Budapest, Benczúr u. 33.).

A konferenciára való jelentkezés határideje: 2011. december 9.

Részvételi díj: 3000 Ft. (2500 Ft + ÁFA)

Előadók és résztvevők jelentkezését egyaránt várjuk. Angol és magyar nyelvű jelentkezési lapok letölthetők a http://www.nytud.hu/alknyelvdok12/reg.html weboldalról. A kitöltött jelentkezési lapokat e-mailben kérjük elküldeni az alknyelvdok[kukac]nytud[pont]huemail címre.

A beküldendő kivonatok formai és tartalmi követelményeire vonatkozó útmutató a www.nytud.hu/alknyelvdok12/absinfok.html webhelyen található. A konferenciával kapcsolatos további részleteket szintén a konferencia webhelyén olvashatnak: http://www.nytud.hu/alknyelvdok12

Váradi Tamás

Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának elnöke

(2010.11.11.)

 

__________________________

 
MEGHÍVÓ

 

Szekeres Csaba (a SDL Trados hivatalos partnere, a TECH-LINGUA Bt. ügyvezetője)

Terminológiakezelés SDL Trados technológiával című előadására
A KRE BTK TERMIK rendezvénye

Időpontja: 2011. október 21. (péntek), 16.00

Helyszíne: KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4., Magyar Nyelvtudományi Tanszék, II. emelet, 216-os terem

(2010.10.19.)

 

___________

 

International Conference on Training in Terminology in Bucharest

ASE of Bucharest in collaboration with EAFT organizes an International Conference on Training in Terminology. The conference will take place on November 3-4, 2011 in Bucharest.

The call for papers deadline is 15 September. For further information, please visit the website.

http://www.ase.ro/ase/conferinte/pdf/conf-3nov.pdf

(2011.08.01.)

__________

 

Pótfelvételi Terminológia mesterszakra

A Károli Gáspár Református Egyetem pótfelvételi eljárást hirdet meg a mesterképzési szakokon, így a Terminológia mesterszakon is.

Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 9.

Felvételi szóbeli elbeszélgetés időpontja és helyszíne: 2011. augusztus 23. 10.00 óra, KRE BTK Díszterem (1088 Budapest, Reviczky u. 4.)

További információk: www.kre.hu, www.felvi.hu

(2011.07.29.)

_________

 

A Multi-Lingua Kft. fordító- és tolmácsiroda (www.lingua.hu) angol, francia és olasz nyelvet beszélőket keres, akik otthon tolmácsolnának telefonon keresztül. A munkát ügyeleti jelleggel kell végezni (napi 24 óra) kiegészítő tevékenységként.

Jelentkezés: Pal.Vagvolgyi@lingua.hu, (20)4010953

(2011.06.24.)

_________

 

"Corso di Aggiornamento in Discipine Linguistiche" 2011

 

Dear Sirs,

we are pleased to send you information about the Summer Course  in Linguistics organized by  the University of Udine together with the "Società italiana di Glottologia" known as "Corso di Aggiornamento in Discipine Linguistiche" 2011 (in attach you will find details).

All information will be found in the website of the Course http://corsosig2011.uniud.it.

We are looking forward to hearing from you.

Best regards

Prof. Raffaella Bombi e Vincenzo Orioles Dipartimento di Studi Umanistici Via Mazzini, 3 Università di Udine

(2011.06.20.)

 

________

 

Kerekasztal-beszélgetés

Az Európai Unió elnöki tisztét 2011-ben Magyarország, majd júliustól Lengyelország látja el. Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága és a budapesti Lengyel Intézet szervezésében kerül sor arra a kerekasztal-beszélgetésre melynek kapcsán az elnökség átadása szolgáltatja a keretet, hogy a magyar, lengyel és uniós meghívottak kötetlen beszélgetést folytassanak arról, hogy

•       mit jelent a lengyel és a magyar nyelv szempontjából az uniós hivatalos nyelvi státusz ,

•       milyen befolyással bír az uniós nyelvi közeg e két nyelvre,

•       milyen szakmai kérdések merülnek fel a terminológia, a nyelvi tervezés a fordítás és a tolmácsolás terén.

A rendezvény időpontja: 2011. június 28. 17:30, Európa Pont, Millenáris, 1024 Budapest, Lövőház utca 35.

A kerekasztal-beszélgetést Máthé Gabriella táncelőadása, majd állófogadás követi.

A részletes program itt letölthető: http://ec.europa.eu/magyarorszag/news/agenda/20110531_lengyel-magyar_nyelvi_stafeta_hu.htm

A rendezvényen a részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött: DGT-BUDAPEST@ec.europa.eu

Jancsi Beáta

(2011.06.16.)

__________

 

Meghívó

Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága május 3-án, kedden 10:00 órakor előadást tart

a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

Az előadás témája: Fordítói munkalehetőségek az Európai Bizottságnál, különös tekintettel az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal által idén nyáron meghirdetésre kerülő magyar fordítói versenyvizsgára.

Az Európai Bizottságnál diplomával (BA) rendelkező fordítók dolgoznak, akik két európai uniós idegen nyelvből fordítanak az anyanyelvükre Luxembourgban. Az előadáson szó lesz a fordítók munkájáról és mindennapjairól, a versenyvizsga feltételeiről és feladatairól, valamint a szerződéses és gyakornoki lehetőségekről is.

Időpont: május 3-án, kedden 10:00 órakor

Helyszín: KRE BTK, Budapest VIII. Reviczky u. 4., 2. emelet 216.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Kiss Ágota

Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága Magyar Nyelvi Osztály

________

 

Meghívó – a „Terminológia és számítógép” című rendezvényre

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán induló Terminológia mesterszak kapcsán

Időpontja: 2011. április 28. (csütörtök), 14.00

Helyszíne: KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Magyar Nyelvtudományi Tanszék, II. emelet, 216-os terem

Program

Kis Ádám (Szak Kiadó, ügyvezető igazgató, főszerkesztő): A számítástechnika hőskora. Terminológiatörténeti áttekintés

Kis Balázs (Kilgray Kft., ügyvezető igazgató): Számítógépes terminuskivonatolás

(2011.04.22.)

 

________

 

Az Európai Terminológiai Társaság (EAFT) 2011/12 évekre megválasztott vezetőségének összetétele:

 
Jan Hoel, elnök (Norvégia)
Fóris Ágota, alelnök (Magyarország)
Rosa Colomer-Artigas, titkár (Spanyolország)
Marie-Pierre Mayar, kincstárnok (Belgium)
Corina Cilianu-Lascu (Románia)
Maja Bratanic (Horvátország)
Merily Plado (Észtország)
 
(2011.02.14.)
_______

 

International conference on terminology

 

State-of-the-art and future of terminology methodology and applications on the occasion of the 90th anniversary of the establishment of Terminologijos Komisija.

 The conference will take place on 12-13 October 2011at the Institute of the Lithuanian Language (Vilnius, Lithuania).

 Proposed subjects:
1. History of terminology in Lithuania.
2. Terminology science: history and evolution (focus on academic research).

3. Terminology work, terminology portals and terminological data maintenance today and tomorrow (focus on the content industries).

4. Content-driven ICTs: terminology and other language and content resources (focus on ICT & industrial data; advanced applications).

5. Terminology and language services (focus on language industries and language service providers; translation, localization, technical documentation, etc.).

6. Terminology and LSP teaching (focus on academic research).
 

Deadline for abstract submission is 1 April 2011 and we expect definitive version of papers by 15 August 2011.

(2011.01.24.)

 

_______

 

A Károli Gáspár Református Egyetem a Bölcsészettudományi Karon tartandó

nyílt nap keretében

Fórumot

tart az induló Terminológia mesterszak kapcsán

Időpontja: 2011. január 27. (csütörtök), 11.00

Helyszíne: KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4., Magyar Nyelvtudományi Tanszék, II. emelet, 216-os terem

Program
Fóris Ágota

KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, szakfelelős

A terminológia mesterszak indítása

Riesz Zoltán

Moravia IT Hungary Információtechnológiai Kft., ügyvezető igazgató

A terminológus életpálya modell

Urbán Miklós

Consell Pannonia Kft., cégvezető

A terminológia gyakorlati szerepe a fordítóirodában

 

A rendezvényre szeretettel várjuk az egyetemistákat, középiskolásokat, és más érdeklődőket!

(2011.01.12.)

 

 
________________
 
Meghívó –  Terminológia és szabványosítás
A TERMIK rendezvénye a Magyar Szabványosítási Testülettel közösen
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán induló Terminológia mesterszak kapcsán
Időpontja: 2010. december 15. (szerda), 16.00
Helyszíne: KRE BTK 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Magyar Nyelvtudományi Tanszék, II. emelet, 216-os terem
Program
Fóris Ágota (KRE, egyetemi docens):
A terminológia aktuális feladatai a terminológusképzés elindítása kapcsán
Bölcskei Andrea (KRE, egyetemi adjunktus)
A szabványosítás online forrásai
Haba József (MSZT, főosztályvezető)
Hogyan segítheti a szabványosítást a terminológusképzés
 
(2010.12.09.)

 

______________________ 

A terminológus képzés megindítása Magyarországon
Több mint három éve kezdtük meg a Terminológia mesterszak alapítási és engedélyeztetési eljárását, azért, hogy bevezethessük Magyarországon is az egyetemi szintű terminológus képzést. Az eljárás utolsó engedélyeztetési fázisaként a Magyar Akkreditációs Bizottság 2010. október 1-jei ülésén támogatta a szak indítását a Károli Gáspár Református Egyetemen (Budapest). Terveink szerint a szakot már 2010/2011 őszi szemeszterében megindítjuk.
A szak elindításához örömmel veszünk az oktatásban felhasználható könyv vagy más támogatást.
 
 
Launch of a MA in Terminology in Hungary
Over three years ago we initiated the process to obtain permission to found an MA in Terminology in order to introduce university level Terminology training in Hungary. As the last phase of the process on its 1st October 2010 meeting, the Hungarian Accreditation Committee supported launching the program at the Károli Gáspár University (Budapest). We plan to begin teaching in the fall semester of the 2010/2011 academic year.
We would highly appreciate books we could use in teaching or any other form of support that helps launch the major.
 
(2010.10.14.)
__________________
 
 
A „Nyelvek találkozása a fordításban: Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére” című kötet bemutatója az ELTE BTK-n
 
A könyvbemutató alkalmából 2010. október 8-án délelőtt Klaudy Kinga professzor asszony tanítványai, barátai és tisztelői gyűltek össze, hogy köszöntsék őt. Az egyetemi szintű fordítóképzés, a Fordítástudományi Doktori Program, a fordítástudományi és alkalmazott nyelvészeti konferenciák, a Papp Ferenc Baráti Kör, a MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) mind egybeforrott a nevével. A közel száz egybegyűlt előtt Nyomárkay István akadémikus, professzor emeritus és Bańczerowski Janusz egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetője mondtak köszöntőt, valamint Károly Krisztina és Fóris Ágota szerkesztők mutatták be a kötetet. Ezt követően a kötet szerzői ismertették tanulmányaikat, majd fogadás zárta az ünnepi eseményt.
A „Nyelvek találkozása a fordításban: Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére” című kötet Klaudy Kinga professzor asszony a fordítástudomány területén végzett tudományos kutatói és iskolateremtő munkássága előtt tisztelgő tanítványok és kollégák közös munkájának eredménye, és azzal a céllal született, hogy Klaudy Kinga több évtizedes munkájának értékes, kézzelfogható eredményeibe betekintést nyújtson.
A kötetben az ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program hallgatói mutatják be legfrissebb kutatási eredményeiket. Témájukat tekintve a doktoranduszok munkái három nagyobb fejezetre oszthatók: 1. Fordítás, szöveg, struktúra, 2. Terminológia, adatbázisok, lexikai műveletek és 3. Irodalmi fordítás, metafora, polifónia, xenolektus, reáliák. A kötet 4. fejezete a doktori programhoz közvetlenül kapcsolódó folyóiratokról és publikációkról nyújt áttekintést. A tanulmánykötet tartalomjegyzékét a Melléklet tartalmazza.
A kötetet haszonnal forgathatják egyetemi oktatók és hallgatóik, a fordítóképzésben részt vevő oktatók és diákjaik, valamint a fordítás elméletével és gyakorlatával foglalkozó szakemberek és kutatók.
 
Károly Krisztina és Fóris Ágota (szerk.). 2010. Nyelvek találkozása a fordításban. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 300 p., ISBN 978 963 312 012 5
 
__________________________
 
5TH TERMINOLOGY SUMMIT.
TERMINOLOGY 2010: QUALITY MATTERS.
 
VE SOMMET DE TERMINOLOGIE.
TERMINOLOGIE 2010 : UNE QUESTION DE QUALITÉ
 
5. TERMINOLÓGIA ‘SUMMIT’ KONFERENCIA.
TERMINOLÓGIA 2010: MIN SÉGÜGYI KÉRDÉSEK
 
http://alknyelvport.nytud.hu/summit-2010
 
SATELLITE CONFERENCE ON TERMINOLOGY ASPECTS OF BIBLE’S TRANSLATION
 
CONFERENCE SATELLITE SUR LES ASPECTS TERMINOLOGIQUES DE LA TRADUCTION DE LA BIBLE
 
SZATELLIT KONFERENCIA – A BIBLIAFORDÍTÁS TERMINOLÓGIAI VONATKOZÁSAI
 
http://alknyelvport.nytud.hu/summit-2010
 
__________________________
 

 

Haba József (MSZT, főosztályvezető)
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek