Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Kiadványok Magyar Terminológia

Magyar Terminológia

A Magyar Terminológia magyar nyelvű, nemzetközi, lektorált, tudományos folyóirat. Célja elsősorban a magyar terminológia és határterületei kutatás-fejlesztési eredményeinek, valamint esetenként jelentős külföldi eredményeknek a magyar nyelvű közlése, továbbá a hazai kutatási eredmények széleskörű ismertetése, terjesztése, a magyar terminológia nemzetközi kapcsolatrendszerének erősítése, a magyar terminológiai munkák elméleti és módszertani megalapozása.

Magyar Terminológia
http://www.akademiai.com
E-mail: journals@akkrt.hu
 
TARTALOM
2009. június, 1. kötet, 1. szám
 
TANULMÁNYOK
Bérces Emese: Kortárs zongoradarabok kottáinak terminológiai elemzése.......1
Fóris Ágota: A terminus háromdimenziós vektormodellje.............31
 
MŰHELYMUNKÁK
Varga Eszter: A PET flakonfúvás terminológiája. Terminológiai kérdések egy kisvállalkozásnál............................47
Polcz Károly: A fogyasztási cikk terminus és hiponimái az angol és a magyarszakmai nyelvhasználatban...........................67
Fóris Ágota - Kékesi Nikolett - Kozma László: Megjegyzések a terminusok
jelentésmeghatározásának módszeréhez....................99
 
KÖNYVKRITIKÁK
Károly K. 2007. Szövegtan és fordítás (Polcz Károly)..............113
Kis B. - Mohácsi-Gorove A. 2008. A fordító számítógépe (Gaál Péter).......118
 
SZÓTÁRKRITIKÁK
Szathmári I. 2008. Alakzatlexikon (Magyarné Szabó Eszter)............123
Sztanó L. 2008. Olasz-magyar kulturális szótár (Sárkány Fruzsina).........131
Cyffka, A. et al. 2006. PONS - Groß- und Kompaktwörterbuch Deutsch als Fremdsprache és Cyffka, A. - Haverkamp-Balhar, S. 2007. Kompaktwörterbuch
Deutsch als Fremdsprache (Schmidt Ildikó).....................136
Egy online japán szótár: a WAKAN project (Cseke Judit).............140
Visuwords online graphical dictionary and thesaurus (Kult Katalin).........147
 
A SZERKESZTŐSÉGBE BEÉRKEZETT KÖNYVEK..............151
 
HÍREK, ESEMÉNYEK..........................153

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek